Nøkkelinformasjon

Du lærer håndverkstradisjoner og bidrar til å dekke samfunnets behov for observasjoner, målinger og registreringer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er optroniker.

Læreplan

Læreplan i optronikerfag

Vg3 optronikerfaget handler om systemer innen optikk, elektronikk og mekanikk. Videre handler det om sensordata, datafangst og bearbeiding av data. Faget handler også om å sette sammen ulike komponenter til optroniske systemer. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets behov for velfungerende optroniske systemer.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker