Nøkkelinformasjon

Du lærer håndverkstradisjoner og bidrar til å dekke samfunnets behov for observasjoner, målinger og registreringer.

Læreplan

Læreplan i optronikerfag

Optronikerfaget har lange håndverkstradisjoner og bidrar til å dekke samfunnets behov for observasjoner, målinger og registreringer. Geodetiske og optiske instrumenter har vært brukt i århundrer ved utforsking og oppmåling av nyoppdagede geografiske områder samt innen astronomi. Faget skal bidra til å ivareta kulturarven og samtidig tilpasses utviklingen innen teknologiområdene optikk, elektrooptikk, elektronikk og mekanikk.

Opplæringen skal bidra til praktisk bruk og utvikling av teknikker, teknologi, arbeidsmåter, verktøy, materialer, fagkunnskap og systemforståelse i optronikerfaget. Opplæringen skal videre bidra til erfaring med og kompetanse knyttet til komponenter, instrumenter og systemer i optronikerfaget. Opplæringen skal også bidra til utvikling av håndverksfaglig kompetanse, motoriske ferdigheter og oppøving av håndlag til bruk ved enkle og kompliserte oppgaver. Opplæringen skal også stimulere til bevissthet om forhold mellom design, produksjon og marked. Videre skal opplæringen bidra til kompetanse innen kundeveiledning, helse, miljø og sikkerhet samt bruk av digitale verktøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev . Yrkestittel er optroniker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler