Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse på å bygge murkonstruksjoner og rehabilitere eldre murverk.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er murer

Læreplan

Læreplan i murer- og flisleggerfag

Vg3 murer- og flisleggerfaget handler om å bygge, vedlikeholde og restaurere bygninger, bygningsdetaljer, anlegg og andre konstruksjoner i mur- og flisprodukter. Faget skal sette lærlingen i stand til å velge miljøvennlige materialer og ressurseffektive metoder og bygge konstruksjoner i mur og flis. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan bygge miljø- og energieffektive mur- og flisprodukter som ivaretar hensynet til bruksområder og estetikk.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker