Nøkkelinformasjon

Du lærer å reparere og gi service på motorsykkel, ATV (all-terrain vehicle / terrengkjøretøy) og snøscooter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er motorsykkelmekaniker.

Læreplan

Læreplan i motorsykkelfag

Vg3 motorsykkelfaget handler om reparasjon og vedlikehold av motorsykler, ATV, trehjulsmotorsykkel, motorsykkel med sidevogn og snøscooter. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler teknologisk og mekanisk kompetanse i å utbedre, reparere og vedlikeholde rekreasjons- og arbeidskjøretøy. Videre skal faget bidra til at samfunnet har en motorsykkelpark som er trygg. Faget skal bidra til at arbeidslivet har motorsykkelmekanikere som har kompetanse og motivasjon til å være oppdatert på et fagfelt i kontinuerlig utvikling med stadig nye produkter.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker