Nøkkelinformasjon

Du lærer å designe, utvikle og lage hatter, hodeplagg og tilbehør tilpasset enkeltkunders ønsker og behov.

Læreplan

Læreplan i modistfag

Modisten designer, utvikler og lager hatter, hodeplagg og tilbehør tilpasset enkeltkunders ønsker og behov.

Modistfaget er forankret i gamle håndverkstradisjoner og er en del av den internasjonale kles- og tekstilbransjen. Modistfaget skal dekke samfunnets behov for håndverksproduserte hatter og hodeplagg tilpasset moter, trender og ulike bruksområder.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med hatter og andre hodeplagg. Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter i bruk av verktøy, teknikker og maskiner samt å opprettholde og videreføre håndverkstradisjoner i modistfaget. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle tekstilfaglig kompetanse i arbeid med forskjellige materialer. Opplæringen skal stimulere evnen til å se sammenhenger mellom form, farge, design, kvalitet og funksjon. Opplæringen skal også bidra til forståelse for nasjonale og internasjonale markedsmekanismer, trender og moter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er modist.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler