Nøkkelinformasjon

Du lærer å designe, utvikle og lage hatter, hodeplagg og tilbehør tilpasset enkeltkunders ønsker og behov.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er modist.

Læreplan

Læreplan i modistfag

Vg3 modistfaget handler om å framstille tilpassede hatter og hodeplagg for hånd og med maskin. Gjennom praktisk arbeid i tradisjonelle og nye søm- og formingsteknikker for nyproduksjon, omsøm og reparasjoner utvikler lærlingene kunnskap om sammenhengen mellom stilarter, passform, estetikk og materialvalg. Faget skal utvikle yrkesutøvere som kan dekke behovet for produksjon av hodeplagg innenfor kunst, teater og film og til private kunder.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker