Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for å konstruere og bygge modeller i ulike materialer til bruk i industrien.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er modellbygger.

Læreplan

Læreplan i modellbyggerfag

Vg3 modellbyggjarfaget handlar om å framstille modellar til støypeindustrien. Faget skal gi lærlingane kompetanse i produksjon av modellar tilpassa kunden ved bruk av modellutstyr, verktøy og ulike materiale og teknikkar. Faget skal medverke til utvikling av nye løysingar og teknikkar i tråd med teknologiutviklinga og behovet i metall- og plastindustrien. Faget skal gi kunnskap og forståing av modellbyggjarindustrien og ulike funksjonar innanfor fagområdet.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker