Nøkkelinformasjon

Du lærer å produsere, reparere og restaurere stoppede møbler, søm av gardiner og draperier samt trekking av vegger med tekstilmaterialer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er møbeltapetserer.

Læreplan

Læreplan i møbeltapetsererfag

Møbeltapetsererfaget er forankret i håndverktradisjoner tilbake til oldtiden og skal bidra til å ivareta kulturarven og videreutvikle teknikker og håndverksferdigheter. Møbeltapetsererfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for produksjon, reparasjon og restaurering av ulike typer stoppede møbler, søm av gardiner og draperier samt trekking av vegger med tekstilmaterialer.

Opplæringen skal bidra til praktisk arbeid med materialer og teknikker i møbeltapetsererfaget. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av håndverksferdigheter knyttet til bruk av verktøy og utstyr. Opplæringen skal stimulere til estetisk bevissthet og kritisk refleksjon. Opplæringen skal bidra til kunnskap om form og farge, design, trender og stilhistorie. Videre skal opplæringen bidra til forståelse for markedsmekanismer og betydningen av helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er møbeltapetserer.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker