Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen markedskommunikasjon, design og produksjon av tekst, bilde og lyd.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er mediedesigner.

Læreplan

Læreplan i mediedesign

Vg3 mediedesignfaget handlar om visuell kommunikasjon, design og produksjon av medierelaterte produkt, tenester og brukaropplevingar i digitale og fysiske rom. Faget bidreg til at lærlingane utviklar eit medvite formspråk og ein metodikk for å skape effektiv og visuell kommunikasjon gjennom å nytte verktøy, teknikkar, metodar og teknologi tilpassa ulike medium og kommunikasjonsflater. Faget rustar lærlingane til å bli kreative, sjølvstendige, teknologikyndige og samfunnsorienterte designarar. Vg3 mediedesignfaget førebur til aktiv deltaking innanfor eit fagfelt der arbeidslivet stiller store krav til endrings- og utviklingskompetanse.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler