Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen markedskommunikasjon, design og produksjon av tekst, bilde og lyd.

Læreplan

Læreplan i mediedesign

Den teknologiske utviklingen har gjort det enklere og billigere å lage medieprodukter for både etablerte medievirksomheter og nye aktører. Raske endringer i teknologi og samfunn fører til endringer i hvordan medieprodukter blir produsert, formidlet og brukt. Tilgjengeligheten til ulike formidlingskanaler har økt, men samtidig er det blitt vanskeligere for medieaktørene å fange publikums oppmerksomhet. Alt dette stiller krav til kontinuerlig oppdatert kompetanse hos yrkesutøverne. Programfagene i mediedesign skal bidra til å utvikle omstillingsdyktige mediedesignere med varig kompetanse innen markedskommunikasjon, design og produksjon av tekst, bilde og lyd.

Programfagene skal bidra til å utvikle bevisste holdninger og kompetanse på etiske og juridiske sider ved medienes markedsrettede virksomhet. Opplæringen skal utvikle kompetanse innenfor idéutvikling, presentasjon, design, kommunikasjon og produksjon samt ulike historiske uttrykk. Opplæringen skal gi grunnlag for kreativ tenkning, refleksjon, selvstendighet, entreprenørskap og tverrfaglig samarbeid.

I programfagene skal det tas i bruk varierte arbeidsoppgaver fra alle deler av en produksjonsprosess som har relevans for bredden av yrker i programområdet. Opplæringen skal ta utgangspunkt i samfunnets behov for yrkeskompetanse innenfor design av markedsrettede medieprodukter. Programfaget skal gi yrkesfaglig kompetanse for egen virksomhet innen mediedesign og legge grunnlag for høyere utdanning innenfor mediedesign.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er mediedesigner.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler