Nøkkelinformasjon

Fagretningen Maritime fag skal bidra til å utdanne dekks- og maskinoffiserer på ledelsesnivå til den maritime næring på alle nivåer, som dekker næringslivets behov og tilfredsstiller internasjonale og nasjonale krav til kompetanse.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig (555220)
  • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig (555225)
  • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig (581309)
  • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig (581311)
  • Maritime navigasjonsfag (5813)
  • Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig (583301)