Maritime fag

favoritt ikon

Fagskole

Fagretningen Maritime fag skal bidra til å utdanne dekks- og maskinoffiserer på ledelsesnivå til den maritime næring på alle nivåer, som dekker næringslivets behov og tilfredsstiller internasjonale og nasjonale krav til kompetanse.

 

Varighet

2 år heltid

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fiske og fangst (for dekksoffiser) eller som motormann (for maskinoffiser)
eller realkompetanse. Det er i tillegg spesielle opptakskrav for dekksoffisersutdanningen og maskinoffisersutdanningen.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Mekaniske fag › Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig (555220)
 • ... › Mekaniske fag › Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig (555225)
 • ... › Maritime navigasjonsfag › Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig (581309)
 • ... › Maritime navigasjonsfag › Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig (581311)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Dekksoffiser på ledelsesnivå Fagskole Fagskolen Vestfold og Telemark Lokalt opptak Lokalt opptak
Dekksoffiser, heltid Fagskole Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avd. Måløy Lokalt opptak Lokalt opptak
Maskinoffiser, heltid Fagskole Fagskolen i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Dekksoffiser på ledelsesnivå
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
Dekksoffiser, heltid
 • Fagskolen i Hordaland, Austevoll
 • Fagskolen i Hordaland, Nedre Nygård
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, maritime
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Rogaland, avd. Haugesund
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avd. Måløy
 • Nordkapp maritime fagskole
 • Nordland fagskole, Bodø maritime
 • Nordland fagskole, Lofoten maritime
 • Trondheim Fagskole
 • Ytre Namdal Fagskole
Maskinoffiser, heltid
 • Fagskolen i Hordaland, Nedre Nygård
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms, avd. Tromsø, maritime
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Rogaland, avd. Haugesund
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avd. Måløy
 • Nordland fagskole, Bodø maritime
 • Trondheim Fagskole
 • Ytre Namdal Fagskole