Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er logistikkoperatør.

Læreplan

Læreplan i logistikkfag

Vg3 logistikkfaget handler om lagring, interntransport og klargjøring av varer og gods til forsendelse. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kompetanse i logistikkoppgaver i bedrifter og på person- og godsterminaler der vareflyt er en del av virksomheten. Faget skal bidra til at samfunnet har en sikker og effektiv måte organiserer samferdsel og ivaretar andres verdier under transport og lagring. Faget skal også bidra til at arbeidslivet har strukturerte og løsningsorienterte logistikkoperatører med kompetanse innenfor planlegging, drift og organisering av transport internt og eksternt.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Relevante yrker