Nøkkelinformasjon

Du lærere å prosjektere, installere og vedlikeholde lås- og beslagprodukter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er låsesmed.

Læreplan

Læreplan i låsesmedfag

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker