Nøkkelinformasjon

Du lærere å prosjektere, installere og vedlikeholde lås- og beslagprodukter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er låsesmed.

Læreplan

Læreplan i låsesmedfag

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker