Nøkkelinformasjon

Du lærer å reparere og vedlikeholde landbruksmaskiner og redskaper.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er landbruksmaskinmekaniker.

Læreplan

Læreplan i landbruksmaskinmekanikerfag

Vg3 landbruksmaskinmekanikarfaget handlar om reparasjon og vedlikehald av landbruksmaskiner og utstyr. Det handlar òg om å utvikle kompetanse i feilsøking, diagnose, reparasjon og vedlikehald. Faget skal medverke til sikker drift av maskiner og utstyr for å sikre behovet samfunnet har for matproduksjon og bruk av traktorar og maskiner. Faget handlar vidare om å planleggje og utføre reparasjonar og halde ved like landbruksmaskiner i dag og i framtida, med omsyn til sikkerheit, kvalitet og miljø.   

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

FORSVARET Vis avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Relevante yrker