Nøkkelinformasjon

Du får allsidig kompetanse om både konvensjonell og økologisk drift, der sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet står sentralt.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er agronom.

Læreplan

Læreplan i landbruk

Vg3 landbruk handler om å lage produkter og levere tjenester med utgangspunkt i dyr og planter i en landbruksbedrift. Programfagene skal bidra til en levende og bærekraftig landbruksnæring som forsyner samfunnet med mat og andre naturbaserte produkter og tjenester. Vg3 landbruk skal videre legge grunnlag for yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i og drift av landbruksbedrifter.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler