Nøkkelinformasjon

Du får opplæring i prøvetaking, får forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er faglaborant.

Læreplan

Læreplan i laboratoriefag

Vg3 laboratoriefaget handler om prøvetaking, analysemetoder og laboratorieteknikker for forskning, produksjon og diagnostikk. Faget skal forberede lærlingen til å utføre arbeidsoppgaver i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier. Faget handler om effektivitet, prosedyrer, omstillingsevne og nyskaping i laboratoriet i takt med teknologisk utvikling. Faget handler også om å utvikle konkurransedyktige yrkesutøvere som bidrar til verdiskaping i et bærekraftig samfunn.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 2 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 2 passer dine kriterier.

Relevante yrker