Laboratoriefag

favoritt ikon

Videregående

Du får opplæring i prøvetaking, får forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er faglaborant.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i laboratoriefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Laboratoriefaget utdanner faglaboranter innen forskning, produksjon, diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faget skal fremme faglaborantens profesjonelle rolle i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier. Videre skal faget bidra til å ivareta høye krav til kvalitet, sikkerhet og sporbarhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle kompetanse i planlegging, kontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon. Opplæringen skal også bidra til å utvikle lærlingens evne til nøyaktighet og varsomhet i arbeidet. Videre skal opplæringen fremme utvikling av faglig innsikt og kommunikasjonsevne.

Opplæringen skal legge til rette for trening i analysemetoder og bruk og vedlikehold av utstyr. Nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer skal stå sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for arbeid med metodeforståelse, produktutvikling og prosessoptimalisering. Opplæringen skal fremme respekt for mennesker og miljø. Fagetikk skal også være en del av opplæringen. Opplæringen skal forberede lærlingen til et yrke med høy endrings- og omstillingstakt.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er faglaborant.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.