Nøkkelinformasjon

Du lærer å bygge og vedlikeholde fritidsbåter og mindre yrkesbåter med metoder som er basert på trebåtbyggerfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er komposittbåtbygger.

Læreplan

Læreplan i komposittbåtbyggerfag

Vg3 komposittbåtbyggerfaget handler om å bygge, reparere og vedlikeholde komposittbåter til fritids- og yrkesbåtbransjen. Gjennom praktisk arbeid, valg og bruk av materialer, verktøy, maskiner og gamle og nye håndverksteknikker utvikler lærlingene håndlag og innsikt i skapende arbeidsprosesser. Faget skal utvikle yrkesutøvere som kan produsere komposittbåter til maritime miljøer ved kysten og i innlandet.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker