Nøkkelinformasjon

Kursene i bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektoren er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

KS, Fagforbundet, Delta, Norsk Sykepleierforbund og Akademikerne jobber sammen med Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å utvikle og prøve ut korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider nært med brukere og pasienter i sektoren.

Les mer om bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektoren på kompetansenorge.no.

Lurer du på noe? Finn svar på ofte stilte spørsmål.