Nøkkelinformasjon

Du lærer å skjære og videreforedle ulike typer slakt.

Læreplan

Læreplan i kjøttskjærerfag

Kjøttskjærerfaget er et håndverksfag og skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen nedskjæring og videreforedling av ulike typer slakt. Nedskjæringsvirksomhetene står for en vesentlig del av råvareleveransene til industrien og handelsbedriftene.

Opplæringen skal ta i bruk ny teknologi og bidra til å utvikle dyktige kjøttskjærere med godt håndlag. Videre skal opplæringen legge vekt på hygiene og utnytting av ressurser og råvarer. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal legge vekt på kravene til avløpsrensning og behandling av biologisk avfall. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som fremmer kreativitet og løsningsorientering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjøttskjærer.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler