Nøkkelinformasjon

Du lærer å skjære og videreforedle ulike typer slakt.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjøttskjærer.

Læreplan

Læreplan i kjøttskjærerfag

Vg3 kjøttskjærerfaget handler om nedskjæring og videreforedling av ulike typer slakt i tråd med håndverkstradisjoner og regelverk. Faget skal bidra til at lærlingene kan ta imot og vurdere slakt og få kunnskap om slakteskrottens anatomi, ulike skjæremønstre og produkters bruksområder. Vg3 kjøttskjærerfaget handler videre om mattrygghet gjennom hele skjæreprosessen og om å ta vare på og forvalte ressurser på en bærekraftig måte. Faget skal også bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i endring.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker