Nøkkelinformasjon

Du lærer å framstille klær tilpasset den enkelte, samt lage klær til mindre kolleksjoner.

Læreplan

Læreplan i kjole- og draktsyerfag

I kjole- og draktsyerfaget framstilles klær tilpasset enkeltkunder samt klær til mindre kolleksjoner. Behov og etterspørsel endres i tråd med moter og trender. Kjole- og draktsyerfaget skal dekke samfunnets behov for målsydde og håndverksproduserte klær der form, farge og materialer er tilpasset den enkelte.

Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter i praktisk arbeid med ulike materialer og bruk av maskiner og verktøy i kjole- og draktsyerfaget. Opplæringen skal også bidra til utvikling av ferdigheter knyttet til arbeid med form, farge og ulike sømteknikker. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle ferdigheter i mønsterkonstruksjon og innprøving av plagg. Opplæringen skal stimulere til kreativitet og estetisk bevissthet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjole- og draktsyer.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler