Nøkkelinformasjon

Du lærer å styre og overvåke produksjon i prosessindustrien samt rense drikkevann, avløpsvann og prosessvann.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Læreplan

Læreplan i kjemiprosessfag

Vg3 kjemiprosessfaget handler om å utvinne, ivareta og videreformidle naturressurser. Faget skal bidra til at samfunn og arbeidsliv har fagarbeidere med nødvendig kompetanse i kjemisk prosessindustri innenfor drikkevannsforsyning, miljøteknologi, metall-, petroleum-, papir- og farmasøytisk industri og prosessindustri for øvrig. Vg3 kjemiprosessfaget handler også om kunnskap om bærekraftig utnytting av naturgitte verdier innenfor naturens tålegrenser.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 9 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 9 passer dine kriterier.