Nøkkelinformasjon

Fagretningen Kjemi skal gi studentene kompetanse til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innen næringsmiddelindustrien og prosessindustrien.

Utdanninger

Det finnes 10 utdanninger innen dette feltet.

  • Fagskoleutdanning, matteknikk, toårig (558106)
  • Fagskoleutdanning, prosessteknikk, toårig (552204)
  • Kjemiske fag (5522)
  • Kjemiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (552299)
  • Teknisk fagskole, linje for kjemi og prosess, toårig (552202)
  • Teknisk fagskole, linje for kjemiteknikk (552201)
  • Fysiske og kjemiske fag, andre (5529)