Nøkkelinformasjon

Du lærer å utvikle og produsere keramiske produkter etter markedets behov.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er keramiker.

Læreplan

Læreplan i keramikerfag

Keramikerfaget har lange tradisjoner. Lærefaget skal bidra til utvikling og produksjon av keramiske produkter etter markedets behov. Faget skal ivareta gamle teknikker og utvikle disse videre.

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksmessige ferdigheter og kompetanse i keramikerfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle forståelse for estetiske problemstillinger knyttet til ulike kulturer, tradisjoner og trender i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringen skal videre bidra til å fremme forståelse for forhold mellom marked og produksjon.

I opplæringen skal det legges vekt på skapende arbeid med relevante materialer, redskaper og teknikker. Opplæringen skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse, entreprenørskap og nyskaping i keramikerfaget. Opplæringen skal også bidra til forståelse for ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er keramiker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker