Jordbruk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanninger innen jordbruk handler om utnytte naturen på en bærekraftig måte. Faget omhandler jord- og plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket. Utdanningen er praktisk rettet med lab-øvelser og arbeid på jordet i tillegg til forelesninger.

Matvareproduksjon er avhengig av at naturen er i balanse, og etisk skogdrift etterspørres av stadig mer bevisste forbrukere. Klima- og miljøutfordringer endrer hvordan disse næringene arbeider, og det vil derfor være et behov for mennesker med høyere utdanning innenfor disse emnene fremover. Med denne utdanningen er du kvalifisert for arbeid innen rådgivning, offentlig forvaltning eller som selvstendig næringsdrivende. Du kan jobbe som blant annet gårdbruker eller andre yrker innen matvareproduksjon og miljøutfordringene i landbruket.

Varighet

Det tilbys årsenheter. Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar normalt 5 år.

Opptakskrav

Kravet for opptak er generell studiekompetanse. Enkelte studier krever realfagskombinasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Jordbruk › Jordbruk (8721)
 • ... › Primærnæringsfag › Jordbruk (772)
 • ... › Gartneri og hagebruk › Gartneri og hagebruk (6731)
 • ... › Primærnæringsfag › Jordbruk (672)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i agronomi Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i landbruksteknikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økologisk landbruk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i agronomi Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i landbruksteknikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Master i bærekraftig landbruk Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i agronomi Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i landbruksteknikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i bærekraftig landbruk Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i agronomi Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i landbruksteknikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økologisk landbruk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle