Nøkkelinformasjon

Du lærer om isolering av rør, tanker, ståldekk og stålvegger mot varme, kulde, lyd og brann.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er isolatør.

Læreplan

Læreplan i isolatørfag

Vg3 isolatørfaget handler om å isolere og kapsle rør, ventiler, beholdere og tankanlegg på land og offshore. Faget skal sette lærlingene i stand til å isolere og kapsle rør, tanker og strukturer mot varme, kulde, kondens, lyd og brann, og til å bruke nye materialer og mekaniske og programmerbare maskiner. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan arbeide med miljøvennlig og energieffektiv isolering av bygninger, skip og konstruksjoner i kjemisk industri og i olje- og gassindustri.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker