Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon, montering og vedlikehold av rørsystemer til industrien, både på land og offshore.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrirørlegger.

Læreplan

Læreplan i industrirørleggerfag

Vg3 industrirørleggerfaget handler om å produsere og montere, vedlikeholde og teste røranlegg og rørinstallasjoner til industrien på land og til havs. Faget skal gi lærlingene kompetanse om bearbeiding av rør, produktkvaliteter og automatiserte produksjonsmetoder. Faget handler om å levere produkter med høy kvalitet til et nasjonalt og internasjonalt eksportmarked. Faget skal bidra til å utvikle kvalitetsbevisste fagarbeidere som kan følge med på utviklingstendenser i samfunnet, og som kan være en ressurs for utvikling og omstilling av produksjoner i arbeidslivet.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 3 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 3 passer dine kriterier.

Relevante yrker