Nøkkelinformasjon

Du lærer å montere, bygge, reparere og vedlikeholde mekaniske produkter og maskiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrimontør.

Læreplan

Læreplan i industrimontørfag

Vg3 industrimontørfaget handler om montering, testing, vedlikehold og produktkontroll av tekniske og industrielle produkter. Faget handler om å gi lærlingene en helhetlig forståelse av montasje og testing, fra råvare til ferdig produkt. Videre handler faget om effektiv og bærekraftig drift med vekt på miljøvennlige løsninger for å ivareta samfunnet og det ytre miljøet. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med kompetanse i sammenstilling og fullføring av mekaniske produkter innenfor gitte krav til kvalitet og funksjonalitet til dagens og framtidens arbeidsliv.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.