Nøkkelinformasjon

Du lærer å forbehandle og bygge opp korrosjonshindrende og brannbeskyttende belegg på stålkonstruksjoner og metaller.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrimaler.

Læreplan

Læreplan i industrimalerfag

Vg3 industrimalerfaget handler om å forbehandle og bygge opp korrosjonshindrende og brannbeskyttende belegg på konstruksjoner og materialer. Faget skal sette lærlingene i stand til å vurdere overflater innvendig og utvendig, velge materialer og bruke metoder for å beskytte og vedlikeholde overflater. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan sikre driften, funksjonaliteten og levetiden til industribygg, terminalanlegg, kraftverk, skipsverft og offshoreinstallasjoner.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker