Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industriell overflatebehandler.

Læreplan

Læreplan i industriell overflatebehandling

Vg3 industriell overflatebehandling handler om belegging av overflater på materialer og produkter ved prosessbehandling med ulike typer utstyr og metoder. Faget handler om å arbeide kvalitets- og miljøbevisst etter tegninger, spesifikasjoner, standarder og prosedyrer. Videre handler faget om å forbedre funksjonen på, forlenge levetiden til, arbeide med utseendet til og beskytte komponenter, konstruksjoner og produkter innenfor offentlig og privat eiendom og infrastruktur. Faget skal forberede lærlingene på et arbeids- og samfunnsliv med behov for omstillingsdyktige arbeidstakere med forståelse av miljøhensyn og gevinster knyttet til overflatebehandling.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler