Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider industriell matproduksjon.

Læreplan

Læreplan i industriell matproduksjon

Vg3 industriell matproduksjon handlar om industriell framstilling av mat- og drikkevarer frå råvare til ferdigvare. Faget handlar vidare om overvaking og styring av maskiner og utstyr, operatørvedlikehald og forbetringsarbeid. Vg3 industriell matproduksjon skal bidra til trygg matproduksjon ved å overhalde krav til hygiene, kvalitetskontroll og merking og sporing. Faget skal òg bidra til å utvikle sjølvstendige, samarbeidande og omstillingsdyktige fagarbeidarar i eit arbeidsliv i endring.  

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

VEGA DELIKATESSER AS Vis avtale
TINE SA Vis avtale
Det finnes 2 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 2 passer dine kriterier.