Nøkkelinformasjon

Du lærer å pleie og behandle hud, hår og negler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er hudpleier.

Læreplan

Læreplan i hudpleie

Vg3 hudpleiar handlar om å utvikle yrkesutøvarar som kan dekkje det behovet samfunnet har for kompetanse om hud, hudbehandling og førebygging av hudproblem. Slik kompetanse inneber å kunne bruke ulike behandlingsmetodar ved pleie av huda og å kunne bruke relevante produkt, apparat og teknologiar i yrkesutøvinga. Programfaga skal òg bidra til å utvikle yrkesutøvarar som har estetisk sans, gjer råd og rettleiing om pleie av huda, seljer og yter service, marknadsfører og står for dagleg drift av hudpleierelaterte bedrifter.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker