Nøkkelinformasjon

Du lærer å håndtere og stelle hester, samt rettlede publikum og næringsdrivende.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hestefaglært.

Læreplan

Læreplan i hestefag

Vg3 hestefaget handlar om hesten som ressurs i næring, sport og fritid. Faget skal gi lærlingane kompetanse i hald og bruk av hest, og drift av hesteverksemd. Vidare skal faget bidra til samspelet mellom samfunnet og hestenæringa, og til kunnskap om kva rolle hesten har for folkehelse, kultur, natur og miljø. Faget skal òg bidra til at hestenæringa har tilgang til sjølvstendige og omstillingsdyktige hestefagarbeidarar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Relevante yrker