Helsesøsterutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Helsesøsterutdanningen er en ettårig spesialisering for sykepleiere. Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres foreldre.

Varighet

Sykepleie 3 år + spesialisering 1 år.

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Sykepleiefag › Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag (861101)
  • ... › Sykepleiefag › Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
  • ... › Sykepleiefag › Helsesøsterutdanning (661101)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Helsesøster - videreutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesøsterutdanning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesøsterutdanning Høyere nivå Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesøster Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Helsesøsterutdanning Høyere nivå Høyskolen Diakonova Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Helsesøster - videreutdanning Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesøsterutdanning Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesøster Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak