Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid i helsesektoren.

Læreplan

Læreplan i helsesekretær

Vg3 helsesekretær handlar om å utvikle yrkesutøvarar som kan dekkje det behovet samfunnet har for kompetanse innanfor logistikk og ressurskoordinering, pasientadministrative system, pasientforløp og pasientsikkerheit i helsetenestene. Programfaga skal bidra til å utvikle yrkesutøvarar som kan arbeide sjølvstendig med administrative oppgåver, og utføre assistanse-, laboratorie- og skiftestovearbeid. Programfaga handlar om å yte service og medverke til prioritering av helsehjelp. Vidare skal programfaga bidra til å utvikle yrkesutøvarar som har evner og vilje til å tenkje nytt, er løysingsorienterte og kan utføre arbeidet i tråd med gjeldande regelverk.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 3 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 3 passer dine kriterier.