Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid i helsesektoren.

Fullført opplæring med godkjent resultat fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittelen er helsesekretær.

Dersom du er ferdig med videregående, finnes det både offentlige og private aktører som tilbyr utdanning for voksne som ønsker å bli helsesekretær.

Læreplan

Læreplan i helsesekretær

Vg3 helsesekretær handlar om å utvikle yrkesutøvarar som kan dekkje det behovet samfunnet har for kompetanse innanfor logistikk og ressurskoordinering, pasientadministrative system, pasientforløp og pasientsikkerheit i helsetenestene. Programfaga skal bidra til å utvikle yrkesutøvarar som kan arbeide sjølvstendig med administrative oppgåver, og utføre assistanse-, laboratorie- og skiftestovearbeid. Programfaga handlar om å yte service og medverke til prioritering av helsehjelp. Vidare skal programfaga bidra til å utvikle yrkesutøvarar som har evner og vilje til å tenkje nytt, er løysingsorienterte og kan utføre arbeidet i tråd med gjeldande regelverk.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 3 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 3 passer dine kriterier.

Relevante yrker