Nøkkelinformasjon

Du lærer å utføre heisinstallasjoner, systematisk vedlikehold endringer og kontroll.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er heismontør.

Læreplan

Læreplan i heismontørfag

Vg3 heismontørfaget handler om å arbeid på heisers hoveddeler, komponenter og utstyr. Videre handler det om å montere, vedlikeholde, reparere og modernisere alle typer heiser. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling og samfunnets krav til brukertilpassede heisinstallasjoner som er trygge, tilgjengelige og energieffektive.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker