Nøkkelinformasjon

Du lærer om drift og vedlikehold av tekniske løsninger og installasjoner knyttet til akvakulturanlegg.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er driftsoperatør havbruksteknikk.

Læreplan

Læreplan i havbruksteknikkfaget

Vg3 havbruksteknikkfaget handler om drift og vedlikehold av tekniske løsninger og installasjoner knyttet til akvakulturanlegg. Faget skal gi lærlingen kompetanse til å utføre sikre arbeidsoperasjoner i landbaserte og sjøbaserte akvakulturanlegg med tilhørende fartøy og utstyr. Det skal utdanne arbeidstakere som bidrar til å minimere ressursbruken og miljøavtrykket fra naturbasert matproduksjon. Faget skal videre bidra med kompetanse som skal sikre videre bærekraftig vekst i akvakulturnæringen.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker