Håndveverfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å utvikle og veve interiørtekstiler og stoffer til klær, dekorasjoner og utsmykninger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndvever.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i håndveverfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Håndveverfaget skal bidra til å ivareta og videreføre håndvevertradisjoner. Håndveveren utvikler og vever interiørtekstiler og stoffer til klær, dekorasjoner og utsmykninger. Håndveverfaget skal dekke samfunnets behov for produksjon av vevde tekstiler og utvikling av nye veveprodukter.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med klær, interiør, rekonstruksjon og utsmykning. Opplæringen skal bidra til å utvikle veveferdigheter og stimulere til estetisk bevissthet og kritisk refleksjon. Opplæringen skal bidra til erfaring med bruk av ulike materialer, teknikker, verktøy og maskiner i håndveverfaget. Opplæringen skal videre bidra til å utvikle forståelse for forhold mellom design, marked og produksjon av håndvevde produkter og tjenester. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne og ferdighet innen kommunikasjon og formidling samt bidra til bruk av informasjonsteknologi.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndvever.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.