Håndbokbinderfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å framstille og dekorere bok- og papirobjekter, samt reparere bøker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndbokbinder.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i håndbokbinderfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Boken har siden midten av 1400-tallet vært en sentral kultur- og informasjonsbærer i samfunnsutviklingen. Håndbokbinderfaget skal bidra til å dekke behov for håndverksfaglig kompetanse i framstilling og dekorering av ulike bok- og papirobjekter. Håndbokbinderfaget skal bidra til å ivareta kulturarven gjennom restaurering av antikvariske bøker og reparasjoner for biblioteker, museer og arkiver.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til estetikk, materialer og produksjon.

Videre skal opplæringen bidra til å utvikle kompetanse innen praktisk arbeid med funksjonell design, typografi og dekor. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap om bearbeiding av materiell med ulike tradisjonelle og nyere trykkmetoder og trykkteknikker.

Opplæringen skal legge vekt på kreative prosesser gjennom skissearbeid og utforsking av teknikker og metoder i en markedsmessig ramme. Det skal videre legges vekt på tradisjonelle og digitale verktøy i produktutvikling og produksjon. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndbokbinder.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.