Nøkkelinformasjon

Du lærer å framstille og dekorere bok- og papirobjekter, samt reparere bøker.

Læreplan

Læreplan i håndbokbinderfag

Boken har siden midten av 1400-tallet vært en sentral kultur- og informasjonsbærer i samfunnsutviklingen. Håndbokbinderfaget skal bidra til å dekke behov for håndverksfaglig kompetanse i framstilling og dekorering av ulike bok- og papirobjekter. Håndbokbinderfaget skal bidra til å ivareta kulturarven gjennom restaurering av antikvariske bøker og reparasjoner for biblioteker, museer og arkiver.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til estetikk, materialer og produksjon.

Videre skal opplæringen bidra til å utvikle kompetanse innen praktisk arbeid med funksjonell design, typografi og dekor. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap om bearbeiding av materiell med ulike tradisjonelle og nyere trykkmetoder og trykkteknikker.

Opplæringen skal legge vekt på kreative prosesser gjennom skissearbeid og utforsking av teknikker og metoder i en markedsmessig ramme. Det skal videre legges vekt på tradisjonelle og digitale verktøy i produktutvikling og produksjon. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndbokbinder.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler