Nøkkelinformasjon

Du lærer gamle håndverksteknikker for å bevare kulturarven ved å produsere tidstypiske bruks-, pryd- og kunstglass.

Læreplan

Læreplan i glasshåndverkerfag

Glasshåndverkerfaget er forankret i tusenårige håndverkstradisjoner og bidrar til å bevare kulturarven ved å produsere tidstypiske bruks-, pryd- og kunstglass. Glasshåndverkerfaget skal medvirke til at kunnskap om og praksis i gamle teknikker videreføres.

Lærefaget skal bidra til utvikling av forståelse for form, estetikk og farge knyttet til glassprodukter. Det skal gi kunnskaper om tidligere produksjonsmetoder, materialer, verktøy og teknikker i glasshåndverkerfaget som gjelder varm og kald bearbeiding, samt stimulere til ny utvikling. Opplæringen skal bidra til at arbeidet utføres i samsvar med de kvalitetskrav som stilles. Den skal videre legge vekt på helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.

Opplæringen skal legge vekt på grunnleggende praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som basis for videre faglig utvikling og forståelse for glasshåndverkerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er glasshåndverker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler