Nøkkelinformasjon

Du lærer gamle håndverksteknikker for støpe- og bearbeiding.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

Læreplan

Læreplan i gjørtlerfag

Gjørtlerfaget representerer gammel håndverkstradisjon og bidrar til å ta vare på kulturarven ved å videreføre tradisjonelle støpe- og bearbeidingsteknikker. I gjørtlerfaget tilvirkes gjenstander i messing og bronse, og faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for restaurering av gamle gjørtlerarbeider. Dette omfatter ulike bruks- og kunstgjenstander i privat og offentlig eie. Gjørtlerfaget skal også bidra til nyskaping av interiør-, møbel- og bygningsdetaljer, plaketter og dekor.

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter på fagområdet samt utvikling av formsans og evne til å se sammenheng mellom form, funksjon og konstruksjon. Opplæringen skal bidra til bevissthet om fagtradisjoner, kulturminnevern og evne til å se lærefaget i kunsthistorisk perspektiv, samt evne til selvstendighet og samarbeid med tilstøtende fagmiljøer. Opplæringen skal gi erfaring med ulike støpe- og bearbeidingsteknikker og rette oppmerksomheten mot forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som grunnlag for videre faglig utvikling i gjørtlerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker