Gjørtlerfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer gamle håndverksteknikker for støpe- og bearbeiding.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i gjørtlerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Gjørtlerfaget representerer gammel håndverkstradisjon og bidrar til å ta vare på kulturarven ved å videreføre tradisjonelle støpe- og bearbeidingsteknikker. I gjørtlerfaget tilvirkes gjenstander i messing og bronse, og faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for restaurering av gamle gjørtlerarbeider. Dette omfatter ulike bruks- og kunstgjenstander i privat og offentlig eie. Gjørtlerfaget skal også bidra til nyskaping av interiør-, møbel- og bygningsdetaljer, plaketter og dekor.

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter på fagområdet samt utvikling av formsans og evne til å se sammenheng mellom form, funksjon og konstruksjon. Opplæringen skal bidra til bevissthet om fagtradisjoner, kulturminnevern og evne til å se lærefaget i kunsthistorisk perspektiv, samt evne til selvstendighet og samarbeid med tilstøtende fagmiljøer. Opplæringen skal gi erfaring med ulike støpe- og bearbeidingsteknikker og rette oppmerksomheten mot forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som grunnlag for videre faglig utvikling i gjørtlerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.