Gjørtlerfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer gamle håndverksteknikker for støpe- og bearbeiding.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i gjørtlerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Gjørtlerfaget representerer gammel håndverkstradisjon og bidrar til å ta vare på kulturarven ved å videreføre tradisjonelle støpe- og bearbeidingsteknikker. I gjørtlerfaget tilvirkes gjenstander i messing og bronse, og faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for restaurering av gamle gjørtlerarbeider. Dette omfatter ulike bruks- og kunstgjenstander i privat og offentlig eie. Gjørtlerfaget skal også bidra til nyskaping av interiør-, møbel- og bygningsdetaljer, plaketter og dekor.

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter på fagområdet samt utvikling av formsans og evne til å se sammenheng mellom form, funksjon og konstruksjon. Opplæringen skal bidra til bevissthet om fagtradisjoner, kulturminnevern og evne til å se lærefaget i kunsthistorisk perspektiv, samt evne til selvstendighet og samarbeid med tilstøtende fagmiljøer. Opplæringen skal gi erfaring med ulike støpe- og bearbeidingsteknikker og rette oppmerksomheten mot forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som grunnlag for videre faglig utvikling i gjørtlerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.