Nøkkelinformasjon

Du lærer å håndtere og forvalte løsøregjenstander, og om hvilke stoffer som skal kasseres.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er gjenvinningsoperatør.

Læreplan

Læreplan i gjenvinningsfaget

Vg3 gjenvinningsfaget handler om håndtering og forvaltning av løsøregjenstander og stoffer som skal kasseres. Faget gir lærlingene kompetanse til å forvalte ressursene og verdiene som finnes i avfall, for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vg3 gjenvinningsfaget skal bidra til å utvikle fagarbeidere som er forberedt på et arbeids- og samfunnsliv med høye krav til miljøhensyn og gjenvinning.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker