Nøkkelinformasjon

Du lærer å behandle og forebygge av fotproblemer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittelen er fotterapeut.

Læreplan

Læreplan i fotterapi

Vg3 fotterapi handlar om å dekkje det behovet samfunnet har for yrkesutøvarar som kan fremje fothelse og førebyggje problem og smerter knytte til underekstremitetane. Programfaga handlar om ulike metodar for å kartleggje funksjon og mobilitet og om å planleggje, gjennomføre og dokumentere behandlingar. Dei handlar òg om å arbeide for ei sunn fothelse, å førebyggje belastningsskadar og skorelaterte fotproblem og å stimulere til fysisk aktivitet. Programfaga skal bidra til å utvikle sjølvstendige og omstillingsdyktige fotterapeutar som kan tilpasse seg framtidige behov for kompetanse i arbeidslivet.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker