Forgyllerfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å bevare og reparere eldre og skadede gjenstander i tre, metaller, stein og gips. Dette gjør du ved å bruke en pensel til å legge på sølv, gull eller metall der det trengs på gjenstanden.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er forgyller.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i forgyllerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Forgyllerfaget representerer lange tradisjoner og har betydning for videreføring av kulturarven. Opplæringen skal bidra til at nye forgylte gjenstander blir produsert, og sikre faglig restaurering av tidligere forgylling. Faget skal ivareta samfunnets og markedets behov for forgylte håndverksprodukter.

Forgyllerfaget skal bidra til at eldre og skadede gjenstander bevares ved reparasjoner. Lærefaget skal bidra til forståelse for design i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringen skal stimulere til riktig utnyttelse av materialer. Den skal også bidra til å utvikle forståelse for forholdet mellom marked og økonomi og forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Sentralt i opplæringen er utvikling av fagkompetanse gjennom praktisk arbeid med tradisjonelle materialer, verktøy og teknikker. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er forgyller.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.