Nøkkelinformasjon

Programområde for flyfag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyer.

Opparbeidelse av grunnleggende fagkompetanse og systemforståelse innen flyfag danner grunnlaget for videre fordypning og spesialisering.

Læreplan

Læreplan i flytekniske fag

Vg3 flytekniske fag handler om vedlikehold, reparasjon og modifikasjon av luftfartøy og komponenter. Videre handler det om å tilvirke og tilpasse deler til luftfartøy. Programfagene skal gi kompetanse som bidrar til driftssikre og velfungerende luftfartøy og imøtekommer en stadig mer teknologisk utvikling innenfor luftfart. Fagene er basert på gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk om kontinuerlig luftdyktighet. Videre gir fagene grunnlag for videre utdanning med tilhørende autorisasjoner på ulike typer luftfartøy og komponenter.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker