Nøkkelinformasjon

Du lærer å vedlikeholde luftfartøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er flystrukturmekaniker.

Læreplan

Læreplan i flystrukturmekanikerfag

Flystrukturmekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyer. Dagens samfunn er avhengig av driftssikre og velfungerende luftfartøy som sikrer god kommunikasjon over hele verden. Luftfartøyene bidrar til effektiv utbygging av infrastruktur og redningstjenester og til å opprettholde norske territorialgrenser.

Opplæringen i flystrukturmekanikerfaget skal utvikle den enkeltes evne til helhetstenkning, kvalitetsvurdering og system- og sikkerhetsforståelse. Videre skal opplæringen fremme evne til å se sammenheng fra idé til produkt, slik at entreprenørskap og nyskaping kan bidra til å trygge vår felles framtid. Opplæringen skal øke bevisstheten om miljøutfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling.

Opplæringen i flystrukturmekanikerfaget skal legge vekt på opplevelse, refleksjon, innsikt, gode holdninger og bevisste valg knyttet til vedlikehold av luftfartøy. Flystrukturmekanikerfaget fremmer forståelse for luftfartøyenes og komponentenes strukturelle oppbygging og sammenføying ved bruk av ulike metoder og materialer. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for gjeldende regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kollegaer og bransjepersonell ivaretas. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er flystrukturmekaniker.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler