Nøkkelinformasjon

Du lærer å vedlikeholde luftfartøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er flymotormekaniker.

Læreplan

Læreplan i flymotormekanikerfag

Flymotormekanikerfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøy. Dagens samfunn er avhengig av driftssikre og velfungerende luftfartøyer som sikrer god kommunikasjon over hele verden. Luftfartøyene bidrar til effektiv utbygging av infrastruktur og redningstjenester og til å opprettholde norske territorialgrenser.

Opplæringen i flymotormekanikerfaget skal utvikle den enkeltes evne til helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse. Videre skal opplæringen fremme evnen til å se sammenheng fra idé til produkt, slik at entreprenørskap og nyskaping kan bidra til å trygge vår felles framtid. Opplæringen skal øke bevisstheten om miljøutfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling.

Opplæringen i flymotormekanikerfaget skal legge vekt på opplevelse, innsikt, gode holdninger og bevisste valg i forbindelse med vedlikehold av flymotoren, dens komponenter og relaterte systemer. Sikkerhetsforståelse og forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kollegaer og bransjepersonell ivaretas. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer, og arbeidet skal utføres innenfor gjeldende regelverk.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er flymotormekaniker.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler