Nøkkelinformasjon

Du lærer å betjene, reparere og vedlikeholde fjernstyrte undervannsfarkoster.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er FU-operatør.

Læreplan

Læreplan i fjernstyrte undervannsoperasjoner

Vg3 fjernstyrte undervannsoperasjoner handler om arbeid med fjernstyrt farkost og utstyr under vann og bygging, vedlikehold og fjerning av konstruksjoner og installasjoner. Det handler også om drift og vedlikehold av farkost og utstyr. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere med operasjonell og teknisk kompetanse som kan møte arbeidslivets behov for omstilling. Faget skal møte samfunnets behov for undervannsoperasjoner innenfor alle maritime områder, som energiproduksjon, drift og avvikling, forskning, oppankring, arbeid med militært utstyr og bistand ved ulykker både nasjonalt og internasjonalt.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker