Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fisker.

Læreplan

Læreplan i fiske og fangst

Vg3 fiske og fangst handler om høsting av marine ressurser ved bruk av ulike fartøyer og driftsformer. Faget skal gi lærlingen kompetanse i fangsting, oppbygging og bruk av redskaper og håndtering av fangst om bord. Vg3 fiske og fangst skal også forberede lærlingene til å forsyne samfunnet med sjømat av høy kvalitet. Videre skal faget utvikle kompetanse knyttet til etikk, sikkerhet og kvalitet som fiskerinæringen etterspør.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler