Filigranssølvsmedfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å lage store og små smykker og utsmykkinger som settes sammen av metalltråder og små kuler i forskjellige dimensjoner. Du lærer også å tilvirke draktsølv til bunader og folkedrakter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er filigranssølvsmed.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i filigranssølvsmedfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Filigranssølvsmedfaget er knyttet til gullsmedfaget og bidrar til å ivareta og videreføre deler av kulturarven. Filigranssølvsmeden lager store og små smykker og utsmykkinger som settes sammen av metalltråder og små kuler i forskjellige dimensjoner, og tilvirker draktsølv til bunader og folkedrakter. Filigranssølvsmedfaget skal dekke samfunnets behov for produkter framstilt i filigransteknikk.

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksferdigheter og gi erfaring med ulike materialer, teknikker, maskiner og verktøy som brukes i filigranssølvsmedfaget. I opplæringen skal det legges vekt på produksjon av søljer og smykker, samt reparasjon og rekonstruksjon av filigransprodukter. Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter i å lage skisser og arbeidstegninger samt ferdigheter i enkel gravering og overflatebehandling. Opplæringen skal videre stimulere til etisk og estetisk bevissthet og til forståelse for tradisjoner, særpreg og fornying i filigranssølvsmedfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er filigranssølvsmed.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.