Nøkkelinformasjon

Du lærer å lage store og små smykker og utsmykkinger som settes sammen av metalltråder og små kuler i forskjellige dimensjoner. Du lærer også å tilvirke draktsølv til bunader og folkedrakter.

Læreplan

Læreplan i filigranssølvsmedfag

Filigranssølvsmedfaget er knyttet til gullsmedfaget og bidrar til å ivareta og videreføre deler av kulturarven. Filigranssølvsmeden lager store og små smykker og utsmykkinger som settes sammen av metalltråder og små kuler i forskjellige dimensjoner, og tilvirker draktsølv til bunader og folkedrakter. Filigranssølvsmedfaget skal dekke samfunnets behov for produkter framstilt i filigransteknikk.

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksferdigheter og gi erfaring med ulike materialer, teknikker, maskiner og verktøy som brukes i filigranssølvsmedfaget. I opplæringen skal det legges vekt på produksjon av søljer og smykker, samt reparasjon og rekonstruksjon av filigransprodukter. Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter i å lage skisser og arbeidstegninger samt ferdigheter i enkel gravering og overflatebehandling. Opplæringen skal videre stimulere til etisk og estetisk bevissthet og til forståelse for tradisjoner, særpreg og fornying i filigranssølvsmedfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er filigranssølvsmed.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler