Nøkkelinformasjon

Du lærer om å produsere og omsette ferskvarer av fisk og kjøtt, delikatesser og andre ferdigvarer, og å kunne gi måltidsforslag i møte med kunder.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er ferskvarehandler.

Læreplan

Læreplan i ferskvarehandlerfaget

Vg3 ferskvarehandlarfaget handlar om å produsere og omsetje ferskvarer av fisk og kjøtt, delikatesser og andre ferdigvarer, og å kunne gi måltidsforslag i møte med kundar. Faget handlar vidare om sal og kundebehandling, eksponering, mottaks- og kvalitetskontroll og lagring. Vg3 ferskvarehandlarfaget handlar òg om utnytting av råvarer, trygg mat og varehandtering, emballering og merking, god økonomi og mindre matsvinn. Faget skal bidra til å utvikle sjølvstendige, samarbeidande og omstillingsdyktige fagarbeidarar i et arbeidsliv i endring.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler