Farmasi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir deg kunnskaper om legemidler, og kompetanse til å jobbe som farmasøyt på apotek. Innenfor denne vitenskapen brukes realfagene matte, kjemi og biologi aktivt til å lære om utvikling, produksjon, virkning og bruk av legemidler.

Med treårig bachelor i farmasi får du tittelen reseptar (reseptarfarmasøyt). Med femårig master i farmasi får du tittelen provisor (provisorfarmasøyt).
Da kan du blant annet bli apoteker, som er å være daglig leder for et apotek.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Enkelte utdanninger har lokalt opptak.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Apotekfag › Farmasi (8661)
 • ... › Apotekfag › Reseptarfag (8662)
 • ... › Apotekfag › Farmasi (7661)
 • ... › Apotekfag › Reseptarfag (7662)
 • ... › Apotekfag › Farmasi (6661)
 • ... › Apotekfag › Reseptarfag (6662)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i farmasi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 44.0
 • 49.7
Farmasi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 49.0
 • 57.5
Klinisk farmasi (master - erfaringsbasert) Master, 1-1,5 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi (master - 5 år) Profesjonsstudium Universitetet i Oslo
 • 52.6
 • 57.0
Integrert masterprogram i farmasi Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 53.5
 • 57.3
Farmasi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 48.4
 • 51.4
Farmasi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i farmasi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 44.0
 • 49.7
Farmasi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 49.0
 • 57.5
Farmasi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 48.4
 • 51.4
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Klinisk farmasi (master - erfaringsbasert) Master, 1-1,5 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi (master - 5 år) Profesjonsstudium Universitetet i Oslo
 • 52.6
 • 57.0
Integrert masterprogram i farmasi Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 53.5
 • 57.3
Farmasi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak