Nøkkelinformasjon

Du lærer om valg av råvarer og tilberedning av ernæringsriktig mat og spesialkost, i tråd med nasjonale, samiske og internasjonale mattradisjoner og trender.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er ernæringskokk.

Læreplan

Læreplan i ernæringskokkfaget

Institusjonskokkfaget skal legge grunnlaget for yrkeskompetanse i produksjon av mat på ulike institusjoner i offentlig og privat sektor. Institusjonskokkfaget skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

Opplæringen skal bidra til produksjon av trygge og sunne måltider med fokus på matglede, sensorikk og estetikk. Videre skal opplæringen legge vekt på sammenhenger mellom tilberedning av mat, ressursutnyttelse, næringsstoffer, kosthold og helse. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og løsningsorientering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er institusjonskokk.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler