Nøkkelinformasjon

Du lærer å drifte og vedlikeholde produksjonsanlegg.

Læreplan

Læreplan i energioperatørfag

I et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsettes det sikre og velfungerende systemer for produksjon av elenergi. En god miljømessig utnyttelse av naturressursene i en nasjonal og global økologisk sammenheng knyttet til alternative produksjonsformer er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling. For å opprettholde en sikker og stabil produksjon av elenergi trengs det kvalifiserte energioperatører som skal montere, drifte og vedlikeholde produksjonssystemene. Den teknologiske utviklingen i elenergifagene krever god forståelse på system og utstyr.

Opplæringen i energioperatørfaget skal utvikle system- og sikkerhetsforståelse. Dette krever helhetlig planlegging av eget arbeid slik at montering og drift kan gjennomføres selvstendig og i samhandling på tvers av faggrenser. Dette vil bidra til at energioperatøren skal kunne jobbe selvstendig på lav- og høyspenningsanleggene innen kraftproduksjon.

Opplæringen skal fremme serviceinnstilling og evne til å kommunisere med faglig presist språk med annet fagpersonell og kollegaer. Nøyaktighet, ansvarlighet, kreativitet, løsningsorientering og oppfølging av gjeldende regelverk og prosedyrer i utførelsen av arbeidet, skal også være sentrale faktorer. Det skal legges vekt på mestring og utprøving for å kunne gjøre bevisste valg ved drift og vedlikeholdsarbeid med systemene for elenergiproduksjon og tilhørende utstyr.

Kunnskap om bedriftslære og bedriftens system for internkontroll skal være en naturlig del av opplæringen. Opplæringen skal legge vekt på mestring og utprøving for å kunne gjøre bevisste valg i drift og vedlikeholdsarbeid med systemene for elenergiproduksjon og tilhørende utstyr. Bruk av regelverket og et sterkt søkelys på person- og driftssikkerhet, HMS og arbeidsmiljø skal også være gjennomgående i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er energioperatør.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet