Nøkkelinformasjon

Du lærer å drifte og vedlikeholde produksjonsanlegg.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er energioperatør.

Læreplan

Læreplan i energioperatørfag

Vg3 energioperatørfaget handler om arbeid på produksjonsanlegg for energi for å opprettholde sikker og stabil energiproduksjon. Faget skal gi fagarbeideren kompetanse til å montere, drifte, vedlikeholde og dokumentere produksjonsanleggene. Det handler også om bærekraftig utnyttelse av naturressursene og alternative produksjonsformer for energi. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets krav til funksjonell og sikker energiproduksjon. Det handler også om elsikkerhet, ekomsikkerhet, systemer og utstyr. 

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Det finnes 4 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 4 passer dine kriterier.

Relevante yrker